Wednesday, January 25, 2012

APR WORKSHOP ON ENVIRONMENT EDUCATION IN SCOUTINGSalam Pengakap!
Salam 1 Malaysia!
Semua Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri

APR WORKSHOP ON ENVIRONMENT EDUCATION IN SCOUTING

YBhg. Dato’/Datuk/Tuan,

Dengan segala hormat dan sukacitanya bersama-sama ini dikepilkan surat siaran dan borang penyertaan PPM bagi menyertai APR Workshop on Environment Education in Scouting yang akan diadakan pada 04 hingga 07 Jun 2012 bertempat di Sandakan, Sabah untuk makluman dan tindakan YBhg. Dato'/Datuk/Tuan.

Adalah dipohon kerjasama YBhg. Dato'/Datuk/Tuan untuk kembalikan borang penyertaan ke Ibu Pejabat PPM sebelum 12 Februari 2012. Borang tersebut akan diproses dan dipanjangkan kepada pejabat APR.

Sekian.

MOHD AZRI BIN RAMLI @ HISHAM
Penolong Setiausaha Eksekutif Program / Assistant Programme Executive Secretary

bagi pihak / on behalf
Ketua Setiausaha Eksekutif / Chief Executive Secretary

Address : PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA
THE SCOUTS ASSOCIATION OF MALAYSIA
Rumah BP, Jalan Hang Jebat
50150 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel : +00 6 03- 2070 6978 / 2078 0836
Faks : +00 6 03- 2070 9057
Email : pengakap@streamyx.com (Pengakap Malaysia)
mohdazri_hqppm@yahoo.com.my (Official for Program)

No comments:

Post a Comment